Ai står för Artificiell Intelligens och är ett samlingsnamn för system som kan känna in omgivningen, agera, lära sig och tänka. Idag används redan Ai inom många olika områden och det är något som är under utveckling.   

Ai är något som förväntar bli mer och mer aktuellt hos olika bolag och många letar efter sätt att använda sig av tekniken inom sina branscher. 

Ai – vad är det?

Man kan säga att Ai är en dator eller en robots förmåga att göra mänskliga uppgifter. Vissa Ai teknologier har funnits i över 50 år men tack vare utvecklingen av datorernas kraft, tillgången till mängder av information och nya algoritmer har det lett till stora genombrott inom Ai de senaste åren. 

Röststyrning i mobiltelefoner, sökmotorer, stödsystem för vårdpersonal och fordon som får en mer självkörande teknik är bara några exempel där Ai gjort framsteg. I takt med att tekniken utvecklas och mognar kommer Ai mer och mer fungera som en digital assistent som anpassar sig efter vårt behov.

ai artificiell intelligens

Ai kan vara indelat i många olika områden även områden som ses som Ai men som inte alltid förekommer i kategoriseringen av den moderna Ai. 

  • Ai: som går ut på att maskiner ska klara det som människor kan. Typen av Ai. lösningar drar till sig intresse från näringslivet men där handlar det idag om att bygga lösningar för specifika problem. Ai benämns ibland som stark Ai, full Ai eller svag Ai. Den svara Ai är den variant som är mer problemorienterad. 
  • Kognitiv IT: Det finns olika definitioner inom ämnet men IBM är företaget som lyft fram begreppet mest och det handlar om att bygga lösningar som klarar samma saker som en människa gör men på ett annorlunda och ett bättre sätt.
  • Robotar: Bygger på Ai lösningar där avsikten är att använda dem för att skapa en helhet som liknar människor på flera olika plan. De svaga Ai-lösningarna som är de mer problemorienterade används ofta i områden såsom att fylla i massiv automatisering, förutsägelser som exempelvis förväntade aktiekurser, uppgifter som innebär enorma mängder data samt ersättning för en människa såsom självstyrande bilar 

Ai inom spelbranschen

Det pratas om att Ai kommer bli stort inom spelbranschen. Med Ai kommer man lättare att hitta spelmissbruk genom att spåra spelarens beteende och upptäcka om det finns risk eller ett spelmissbruk. Det blir även lättare att upptäcka fusk med hjälp av tekniken kan man upptäcka fuskare och stoppa dem.

Det finns redan idag program inom Ai som kan hjälpa pokerspelare att öva upp sina kunskaper. Framåt kommer man att använda Ai för olika typer av analyser såsom att erbjuda lämpliga bonusar och föreslå spel baserat på spelarens tidigare spelsätt. 

Ai – i vår vardag

Det är inte alltid man tänker på det men det finns inslag i vår vardag som drivs av Ai. Nedan följer olika exempel.

Näthandel och marknadsföring: Ai används brett för att kunna ge individanpassade rekommendationer som baseras på personens tidigare inköp, beteende online eller tidigare sökningar. Ai är viktigt inom handeln genom att optimera produkter, för logistik, planera lagerhållning och mycket mer. 

Webbsökningar: Olika sökmotorer lär sig från mycket information som kommer från användarna. Det är för att kunna erbjuda relevanta och snabba sökresultat.

Digitala personliga assistenter: Smartphones använder Ai för att erbjuda relevanta och personligt anpassade produkter. Virtuella assistenter svarar på frågor, ger rekommendationer och kan hjälpa till att skapa struktur för dagliga rutiner. 

Automatiska översättningar: Det finns program för att översätta som antingen är baserade på skriven eller talad text. Programmen bygger på Ai för att förbättra och erbjuda översättningar. Detta gäller även för tjänster som erbjuder automatiserad textning. 

Smarta hem och infrastruktur: Idag är det mer och mer vanligt med smarta saker i hemmet. Det finns exempelvis smarta termostater som  sparar energi genom att lära sig från vårt beteende. Utvecklare för smarta städer hoppas kunna reglera trafik för att minska trafikstockningar och förbättra kommunikationen. 

Bilar: Än är inte självkörande bilar standard men bilar idag använder redan säkerhetsfunktioner som är Ai drivna. VI ser exempelvis VI-DAS som är automatiska sensorer som arbetar med att upptäcka farliga situationer och förebygga dem. Navigering är även det mycket styrt av Ai. 

Cybersäkerhet: Ai kan hjälpa till att bekämpa och upptäcka näthot eller cyberattacker. Det görs genom att fortlöpande ta del av stora mängder information, analysera redan genomförda attacker och spåra olika mönster. 

ai robot

Desinformation: Det finns de som sprider falska nyheter online men med hjälp av ai kan dessa falska nyheter och desinformation upptäckas. Det görs genom att behandla information i olika sociala medier, leta efter ord som är alarmerande eller sensationella och genom att identifiera vilka källor som man bedömer som pålitliga. 

Kundtjänst: Många företag använder sig av Ai- som chatbot. En chatbot kan ge svar på enkla och vanliga frågor. På så sätt får besökaren snabba svar och slipper sitta i lång kötid för att få hjälp. Kundtjänsten belastas inte heller av onödigt enkla frågor. 

Branscher där Ai har en viktig roll 

Ai är något som ständigt är under utveckling och som kan göra skillnad inom olika branscher. Några exempel är:

Hälsa och sjukvård: Det finns forskare som undersöker hur Ai kan användas för att analysera hälsoinformation samt se mönster som kan leda till olika upptäckter inom medicin men även för att förbättra en individs diagnostik. 

Forskare har redan utvecklat ett program för att svara på nödsamtal där hjärtstillestånd snabbare kan upptäckas än genom ett samtal med en verklig människa. Det har även utvecklats ett program som innebär söktjänster och flerspråkiga texter som är relevanta för att ge medicinsk information. 

Transporter: När det gäller transporter kan ai förbättra både säkerhet och hastighet. Det kan även vara effektivt inom järnvägstrafiken för att minimera hjulens friktion och maximera hastigheten samt även göra det möjligt för självkörande. 

Tillverkning: Ai kan hjälpa tillverkare att bli mer effektiva och istället för att ha företagen utanför Europa kan de istället använda sig av robotar för tillverkningen samt för att optimera försäljningsvägar och genom att förutse vilka underhållsbehov som finns i fabriken. 

Jordbruk och livsmedel: För att skapa hållbara livsmedelskedjor kan Ai användas. Det kan trygga hälsosammare livsmedel genom att begränsa användningen av gödningsmedel, konstbevattning och bekämpningsmedel. Det kan även öka produktiviteten och minska miljöns påverkan. För att minska bekämpningsmedel kan man exempelvis använda robotar som tar bort ogräset. 

Många lantbrukare använder redan Ai för att följa upp foderkonsumtion, rörelser och temperatur. 

Sammanfattning

Ai används redan idag inom en mängd olika branscher och tack vare att utvecklingen ständigt går framåt kommer vi får mer och mer användning för tekniken i framtiden. Hur exakt Ai kommer att utvecklas är svårt att säga men en sak är säker att den är här för att stanna och för att göra vårt arbete och vår vardag smidigare. 

Kategorier: Artiklar